Določila in pogoji

Splošni pogoji poslovanja


Zakonsko predpisana podučitev o pravici do odstopa od pogodbe pri prodaji na daljavo za potrošnike je v točki 6 Splošnih pogojev poslovanja.

Vaš ponudnik in pogodbeni partner:
AL-KO Gardentech d.o.o.
Obrtnička 3
10000 Zagreb

Direktorji, pooblaščeni za zastopanje družbe: Joža Frljužec in Thomas Hoffmann

Pristojno sodišče: Okrajno sodišče Zagrebu
MBS: 080476938
OIB: 68773269601


Kontakt:
Telefon: 385 1 2371 522
E-Mail: Prodaja@al-ko.hr
www.alko-garden.si

Tudi pri pravnih vprašanjih iščemo rešitve, ki so usmerjene k strankam. Lahko nas preprosto pokličete po telefonu. Seveda boste svoje pravice neomejeno ohranili tudi, če nas ne pokličete. Zakonodajalec zavezuje zlasti spletne ponudnike, da zagotovijo številna opozorila glede pogodbe in veljavnih pogojev. Ta opozorila in podučitve ter druge dodatne pogoje pošiljanja smo za vas zbrali v nadaljevanju.


I. Splošni pogoji za naročila v spletni trgovini AL-KO

1. Veljavnost

1.1. Dobavljamo izključno po spodaj navedenih "Splošnih pogojih poslovanja", ki so podlaga za vse z nami sklenjene pogodbe. Splošni pogoji poslovanja naročnika, ki so v nasprotju s spodaj navedenimi določbami ali od njih odstopajo, se ne uporabljajo. Spodaj navedeni pogoji poslovanja veljajo izključno tudi v primeru, če dobavo in storitev opravimo brez pridržka, čeprav vemo, da so pogoji naročnika v nasprotju s spodaj navedenimi pogoji poslovanja ali od njih odstopajo.

1.2. Če je v teh pogojih poslovanja uporabljen izraz potrošniki, so to fizične osebe, pri katerih namena naročila ni mogoče pripisati pretežno poslovni dejavnosti, samostojni dejavnosti ali dejavnosti svobodnih poklicev. Če so kot roki navedeni delovni dnevi, to pomeni vse delovne dni z izjemo sobot, nedelj in zakonitih dela prostih praznikov.

1.3. Za kupce, ki niso potrošniki, veljajo naši Splošni pogoji za dobave podjetjem in podjetnikom (glejte spodaj, poglavje II).

2. Možnost shranjevanja besedila pogodbe in vpogleda vanj

2.1. Te Splošne pogoje poslovanja s splošnimi pogodbenimi določbami, ki so v njih vsebovani, lahko vpogledate na naši spletni strani www.alko-garden.si. Ta dokument lahko tudi natisnete ali shranite tako, da uporabite običajno funkcionalnost svojega programa za internetne storitve (= brskalnik).

2.2. odatke o svojem naročilu lahko tudi preprosto arhivirate tako, da s pomočjo funkcij svojega brskalnika prenesete Splošne pogoje poslovanja in shranite podatke, povzete na zadnji strani postopka naročila v spletni trgovini, ali pa počakate na samodejno potrditev naročila, ki vam jo bomo po zaključku naročila dodatno poslali po elektronski pošti na naslov, ki ste ga navedli. Ta potrditev naročila vsebuje podatke vašega naročila in jo lahko preprosto natisnete oz. shranite s programom za elektronsko pošto.

2.3. Vaše podatke naročila bomo hranili v skladu s predpisi o varstvu podatkov (glejte tudi 9. točko spodaj).

3.Pogodbeni partner, jezik, postopek naročila in sklenitev pogodbe

3.1. Vaš pogodbeni partner je AL-KO Gardentech d.o.o., Obrtnička 3, 10000 Zagreb, hrvaška. Pogodbe v naši spletni trgovini je trenutno mogoče skleniti samo v slovenskem jeziku in samo za dostavo na naslove v sloveniji.

3.2. Postopek naročanja
3.2.1 Tehnični postopek naročanja in sklenitev pogodbe:
Za nakup izdelka pri podjetju AL-KO Gardentech d.o.o. mora kupec oddati naročilo. Za to so potrebni naslednji tehnični koraki:
a.    Kupec mora najprej izbrati blago iz ponudbe podjetja AL-KO Gardentech d.o.o. . To storite tako, da preprosto kliknete na blago. S klikom na košarico se blago doda v košarico kupca.
b.     Kupec lahko nato klikne na gumb "Na blagajno". Preusmerjen bo na stran, kjer se lahko najprej registrira kot nova stranka ali pa klikne na gumb "Naprej" in pride na potrditveno stran podjetja AL-KO Gardentech d.o.o..
c.     Če kupec klikne na gumb "Naroči", odda družbi AL-KO Gardentech d.o.o. zavezujoče naročilo za blago v košarici ("ponudba za nakup"). Sklicujemo se na točko 3.3 teh splošnih pogojev.
d.     Kupec bo nato prejel e-sporočilo, ki potrjuje, da je podjetje AL-KO Gardentech d.o.o. prejelo njegovo naročilo in ga bo pregledalo. Sklicujemo se na točko 3.3 teh splošnih pogojev.
3.2.2 Prepoznavanje in popravljanje napak pri vnosu:
Kupec lahko spremeni ali izbriše vsebino košarice tako, da v meniju izbere košarico. Spremembe lahko izvedete z uporabo miške. To storite tako, da z levim gumbom miške kliknete na količino, ki jo želite spremeniti, in jo prepišete ali pa kliknete gumb "Odstrani". S klikom na gumb "Blagajna" bo kupec preusmerjen na stran, na kateri se bo lahko registriral, če v podatkovnem sistemu družbe AL-KO Gardentech d.o.o. še ni registriran kot kupec. Na istem mestu lahko kupec preveri in spremeni svoje izbire glede dostave in plačila ter vpogleda Splošne pogoje poslovanja. S klikom na gumb "Nadaljuj" pride kupec na potrditveno stran, kjer lahko ponovno preveri vse svoje podatke in jih tudi spremeni. Na tej točki lahko Kupec prekine svoje naročilo; v tem primeru pogodba ni sklenjena.
3.2.3 Vsebina pogodbe; bistvene značilnosti blaga:
Vsebina pogodbe, ki se sklene med kupcem in družbo AL-KO Gardentech d.o.o., in s tem tudi bistvene značilnosti blaga so določene z opisom blaga, ki ga družba AL-KO Gardentech d.o.o. objavi v spletni trgovini.
3.3. Sklenitev pogodbe
Prikaz izdelkov v spletni trgovini ni pravno zavezujoča ponudba, temveč nezavezujoč spletni katalog. S klikom na gumb "Nakup" oddate zavezujoče naročilo za blago v košarici. Potrditev prejema naročila sledi takoj po tem, ko ste naročilo odposlali. Ta potrditev je namenjena le vaši informaciji in še ne pomeni sprejetja pogodbe. Vaše naročilo lahko sprejmemo tako, da vam po elektronski pošti pošljemo potrditev naročila ali dostavimo blago v petih dneh.


4. Ponudbe, cene, stroški dostave
4.1. Naše reklamne ponudbe so nezavezujoče in se lahko spreminjajo, dokler ne postanejo vsebina pogodbenega dogovora. Za naročila v naši spletni trgovini veljajo cene, navedene v ponudbi v času naročila. Navedene cene so končne cene, kar pomeni, da vključujejo veljavni slovenski davek na dodano vrednost, ki je zakonsko predpisan, in druge sestavine cene.
4.2. Stroški pošiljanja so navedeni neposredno pri ceni ali v povzetku vašega naročila.


5. Plačilo, dostava
5.1. Ponujamo samo tiste možnosti plačila, ki so navedene v naši spletni trgovini. Plačila je treba v vsakem primeru izvršiti brez odbitkov najkasneje v 14 dneh po prejemu blaga. V primeru zamude bomo zahtevali najmanj zakonske zamudne obresti, pri čemer si pridržujemo pravico, da zahtevamo dejansko nastale obresti, če so višje. Kupec ima pravico dokazati, da smo utrpeli manjšo škodo.
Predplačilo: znesek nakažete vnaprej na naš račun, ki je naveden v potrditvi naročila.
5.2. Prizadevamo si za čimprejšnjo dostavo naročenega blaga. Ob naročilu blaga, ki je na zalogi, je blago običajno odposlano še isti delovni dan (pod pogojem prejema denarja glede na način plačila), sicer pa naslednji delovni dan.
5.3. Obveznost dobave ne velja, če sami ne prejmemo pravilne in pravočasne dobave in če nismo odgovorni za nerazpoložljivost blaga. Če blago ni na voljo, vas bomo o tem nemudoma obvestili, morebitno predplačilo pa vam bomo nemudoma vrnili.
5.4. Rok dobave se ustrezno podaljša v primeru stavke ali izprtja delavcev, če to vpliva na dobavo, ter v primeru drugih okoliščin, za katere nismo odgovorni, zlasti v primeru zamud pri dobavi zaradi višje sile. Kupca bomo nemudoma obvestili o začetku in koncu takih ovir.
5.5. Pri potrošnikih preide tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja in naključnega poslabšanja prodanega blaga v primeru prodaje na daljavo s trenutkom predaje blaga potrošniku ali prejemniku, ki ga je določil potrošnik. To velja ne glede na to, ali je pošiljka zavarovana ali ne. Sicer preide tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja in naključnega poslabšanja prodanega blaga na kupca s trenutkom predaje, v primeru prodaje na daljavo pa s trenutkom izročitve blaga špediterju ali drugi osebi ali instituciji, ki je določena za izvedbo pošiljanja.
5.6. Blago dostavljamo izključno v sloveniji.
5.7. Pošiljke v poštne predale in poštno ležeče pošiljke niso možne.
6. Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe
6.1 Če ste potrošnik, imate po zakonu pravico do odstopa od pogodbe.
V nadaljevanju prejmete zakonsko predpisani pouk o pogojih in posledicah pravice do odstopa od pogodbe za potrošnike:

*********************************************************************************************************************************

Pouk o pravici do odstopa od pogodb

Pravica do odstopa od pogodbe


Imate pravico, da v štirinajstih dneh odstopite od te pogodbe brez navedbe razloga. Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ki ni prevoznik, prevzeli zadnje blago v posest.
Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate obvestiti (AL-KO Gardentech d.o.o., Obrtnička 3, 10000 Zagreb, hrvaška, e-naslov: prodaja@al-ko.hr, tel.: + Telefon: 385 1 2371 522) z jasno izraženo izjavo (npr. dopis, poslan po pošti, e-sporočilo) o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi obrazec za preklic, kar pa ni obvezno.
Obrazec za odstop od pogodbe ali drugo jasno izraženo izjavo lahko izpolnite in pošljete tudi elektronsko na naši spletni strani. Če uporabite to možnost, vam bomo takoj (npr. po e-pošti) poslali potrditev prejema takega odstopa. Za upoštevanje roka za odstop od pogodbe zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa odpošljete pred iztekom roka za odstop od pogodbe.
Posledice odstopa od pogodbe
Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma, najpozneje pa v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe, povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so nastali, ker ste izbrali drugo vrsto dostave namesto najcenejše standardne dostave, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno drugače dogovorjeno; v nobenem primeru vam za to povračilo ne bomo zaračunali stroškov. Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj, glede na to, kaj od tega se zgodi prej.
Blago nam morate poslati nazaj ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Stroške vračila blaga krijemo mi. To velja tudi za blago, ki ga ni mogoče vrniti v obliki paketa (npr. špedicijsko blago).
Morebitna izguba vrednosti blaga gre le tedaj v vaše breme, če je izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje kakovosti, lastnosti in delovanja blaga.

Konec pouka o pravici do odstopa od pogodbe

*********************************************************************************************************************************

6.2. Izključitev pravice do odstopa od pogodbe
Veljajo zakonska določila o izključitvi pravice do odstopa od pogodbe
Pridržujemo si pravico, da se sklicujemo na izključitev pravice do odstopa od pogodbe zlasti v naslednjih primerih:
|  v primeru dobav blaga, ki ni bilo že prej izdelano in pri izdelavi katerega je bila odločilna individualna potrošnikova izbira ali določitev ali ki je jasno prilagojeno vašim osebnim potrebam;
|
v primeru dobave avdio ali video posnetkov ali programske opreme, če ste dostavljene nosilce podatkov odpečatili.7. Lastninski pridržek

Blago ostane naša last, dokler ni v celoti plačano.

8. Garancija in zadovoljstvo strank

8.1. Veljajo zakonski predpisi o garanciji.

8.2. Stranka nam mora pomagati pri ugotavljanju, omejevanju in dokumentiranju napak, kolikor se to lahko po načelu poštenosti glede na pogodbeno razmerje razumno od nje pričakuje.

8.3. Vaše zadovoljstvo je za nas pomembno. Vedno se lahko na nas obrnete prek enega od kontaktov, navedenih na začetku. Potrudili se bomo, da vašo zadevo čim prej preučimo, in vas bomo po prejemu dokumentov oz. vaše vloge ali pritožbe kontaktirali. Za to pa nam dajte nekaj časa, saj je v garancijskih primerih pogosto potrebna vključitev proizvajalca. V primeru pritožb nam lahko pomagate s tem, da čim natančneje opišete predmet težave in po potrebi pošljete kopije dokumentov o naročilu ali vsaj navedete številko naročila, številko stranke itd. Če v petih delovnih dneh še vedno ne prejmete odgovora od nas, nam to sporočite. V redkih primerih se lahko zgodi, da se e-poštna sporočila zataknejo v našem ali vašem filtru za nezaželeno pošto ali da sporočilo, poslano na drug način, ne prispe do vas ali da nenamerno ni bilo odposlano. Za vprašanja glede servisa se obrnite na našo servisno službo, kontaktni podatki so navedeni spodaj.

9. Izvensodno reševanje sporov

Pravno obvestilo v skladu s členom 14 (1) Uredbe EU št. 524/2013 z dne 21. maja 2013 (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov): Evropska komisija nudi potrošnikom in trgovcem interaktivno spletno mesto za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih pravnih transakcij (v nadaljevanju: "platforma za SRS"), ki je na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma za SRS je enotna vstopna točka, do katere imajo potrošniki in trgovci brezplačen elektronski dostop v vseh uradnih jezikih Evropske unije, da lahko izvensodno rešijo spore o pogodbenih obveznostih iz pogodb o spletni prodaji ali spletnih storitvah.

10. Veljavno pravo, kraj sodne pristojnosti

10.1 Za vse pravne posle ali druga pravna razmerja z nami velja pravo republike hrvaške. Veljavnost Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena

10.2 Če stranka po sklenitvi pogodbe, za katero veljajo ti splošni pogoji, prenese svoje stalno ali običajno prebivališče v tujino, je za kraj sodne pristojnosti določen naš sedež v kraju 10000 Zagreb, Hrvaška. V tem primeru imamo pravico, da tožbo vložimo tudi na zadnjem prebivališču stranke znotraj države.

10.3 V vseh primerih sporov, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, je treba tožbo vložiti pri sodišču, ki je pristojno za glavni sedež podjetja AL-KO Gardentech d.o.o.. Podjetje AL-KO Gardentech d.o.o ima pravico, da vloži tožbo tudi na glavnem sedežu naročnika.

11. Končna določba

Če posamezne določbe teh Splošnih pogojev poslovanja v celoti ali delno ne bi bile pravno veljavne ali bi pozneje izgubile pravno veljavnost, to ne vpliva na siceršnjo veljavnost Splošnih pogojev poslovanja. Neveljavne določbe se nadomestijo z zakonskimi določbami. Enako velja v primeru nepredvidene vrzeli v Splošnih pogojih poslovanja..

II. Splošni pogoji poslovanja za dobave podjetjem in podjetnikom

Za dobave fizičnim in pravnim osebam ali osebnim družbam s pravno subjektiviteto, ki pri svojem naročanju delujejo v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti ("podjetniki"), se dodatno uporabljajo naši splošni pogoji za dobavo za področje Gardentech. Ti splošni pogoji za dobavo najdete v letnoj pogodbi.

V primeru odstopanj ali protislovij med našimi splošnimi pogoji dobave za področje Gardentech in prej omenjeno postavko I. imajo določbe v splošnih pogojih dobave za območje Gardentech prednost.
Pri spletnih transakcijah s podjetniki si pridržujemo pravico do pošiljanja računov izključno po elektronski poti. Šteje se, da je soglasje kupca za izključno elektronsko izdajanje računov dano, če kupec takoj po prejemu računa ne zahteva dodatnega pošiljanja računa v papirni obliki. To ne vpliva na pravico stranke, da naknadno kadar koli v zakonsko določenih rokih hrambe, ki veljajo za račune, zahteva račun v papirni obliki.


Verzija: juli 2021


Želite piškotke?

AL-KO Gardentech in njeni partnerji potrebujejo vaše soglasje (kliknite na "Strinjam se") za izolirano uporabo podatkov, da bi shranili in/ali priklicali informacije o napravi (naslov IP, ID uporabnika, informacije o brskalniku). Podatki se uporabljajo za prilagojene oglase in vsebine, merjenje oglasov in vsebin ter pridobivanje vpogleda v ciljne skupine in razvoj izdelkov. Več informacij o privolitvi in možnostih nastavitev je kadar koli na voljo tukaj. Svoje soglasje lahko kadar koli zavrnete s klikom na "zavrniti piškotke"..

Uporaba podatkov

AL-KO Gardentech sodeluje s partnerji, ki prav tako obdelujejo podatke, pridobljene iz vaše končne naprave (podatki o sledenju), za lastne namene (npr. profiliranje) / za namene tretjih oseb. Glede na to je za zbiranje podatkov o sledenju in njihovo nadaljnjo obdelavo s strani teh ponudnikov potrebna privolitev. Podatki o sledenju se zbirajo le, ko kliknete na gumb "Strinjam se", ki je naveden v oglasni pasici. Partnerji so naslednja podjetja: Facebook Ireland Limited, Google Inc, Microsoft Ireland Operations Limited, Outbrain Inc, Criteo SA, The Rocket Science Group LLC, AWIN AG, solute GmbH.

Več informacij o obdelavi podatkov s strani teh partnerjev je na voljo v izjavi zaščiti podatkov. Informacije so na voljo tudi na povezavi v banerju.